Городківські старожитності

с. Городківка розташоване на живописних берегах р. Гуйви за 15 км на південний захід від м. Андрушівки. За історичними джерелами відоме як Халаїмгородок. В ґрунтовному багатотомному видані “Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область”, яка побачила світ у 1973 р. стисло зазначено, що село відоме з 1724 р. Насправді воно відоме набагато раніше, принаймні ще за доби козачини. Хоча історією села і навколишніх місцевостей науковці і краєзнавці цікавились вже давно, однак в археологічному плані ніколи цілеспрямовано не вивчалося. І це недивно, бо відомості про старожитності в цій місцевості доволі обмежені і мало відомі широкому загалу. У листопаді 2017 р. відділом досліджень музею за участю місцевих та коростишівських краєзнавців І.Л. Савицького, Ю.В. Святюка та Є.В. Дубівки на території і прилеглих до села місцевостей були проведені невеличкі археологічні розвідки. В результаті було додатково обстежено один раніше відомий та виявлено сім нових різночасових археологічних об’єктів. Об’єкти умовно названі Городківка-І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII та VIII.  

 

Рис. 1. Знахідки виявлені на території і околицях с. Городківка Андрушівського району

3 – Городківка-ІІІ, 7 – урочище “Стара тракторна бригада”, 8-12 – Городківка-V, 1, 6, 9 – Городківка-VII, 2, 4-5 – Городківка-VIII, 10-11 – північна околиця села

Найбільш рані об’єкти датуються епохою бронзи – ранньозалізним віком (Городківка-ІІ, ІІІ, IV, V). На їх площі переважно зібрані уламки ліпного посуду.

Інтерес представляють бронзові литі дволезвійний та тригранний наконечники стріл скіфського часу VI – ІІІ ст. до н.е., знайдені у 2014 р. Ю.В. Святюком на урочищах “Стара тракторна бригада” та “Квоса” (Рис. 1, 7-8). У серпні 2017 р. передані до фондів музею.

Біля східної околиці села виявлено два поселення з матеріалами черняхівсько-вельбарського типу пізньоримського часу кінця ІІ – початку V ст. н.е., площею 5,4 – 8,8 га (Городківка-VII, VІІІ). На площі поселень зібрані фрагменти ліпного і кружального посуду, уламки точильних каменів із слідами заточки металевих предметів і біконічної форми глиняне пряслице (Рис. 1, 1-2, 4-6). На поселені в урочищі “Будова” (Городківка-VII) Є.В. Дубівка у 2013 р. знайшов втульчасту залізну сокиру (Рис. 1, 9). На поселені Городківка-VIIІ знайдено також  фрагмент стінки кружального посуду розмірами 3,7х1,3 – 2,1 см, товщиною 0,6 см. Цікавий він тим, що на лицевій частині наявне рельєфне зображення, що нагадує голову птаха округло-овальної форми із випуклою до верху цяткою посередині (можливо, око) та підтрикутним виступом ліворуч у вигляді гострого дзьоба (Рис. 1, 2).

Матеріали періоду Київської Русі ХІІ – середини ХІІІ ст. з характерною керамікою зафіксовані на правому березі стр. Лебедівки (Городківка-ІІІ) навпроти католицького костелу (Рис. 1, 3). До цього часу також належать знайдені Є.В. Дубівкою у 2014 та 2015 рр. на північній околиці села залізні прямокутне та овальне кресала, а також залізне вістря до стріли типу зрізня ХІ – ХІІІ ст., знайдене у 2014 р. в урочищі “Квоса”. Нині зберігаються у фондах музею (Рис. 1, 10-12).

Знахідки доби пізнього середньовіччя XVI – XVIII ст. зафіксовані майже по всій території центральної частини села (Городківка-ІІ, IV, V, VI). Представлені фрагментами кружального посуду. Функціонально належать посуду типу горщиків, банкоподібним посудинам, мисок, тарілок, макітер та покришок. В районі пунктів Городківка-ІІ та IV крім того знаходили срібні монети польського карбування XVI – XVII ст., у тому числі боратинки, у великій кількості свинцеві кулі, частину кулелійки і різні металеві предмети. До цього періоду слід віднести й рештки старовинного некрополя із кам’яними хрестами, розташованого у західній частині села неподалік будинку культури (Городківка-І).

Подальші роботи на теренах і околицях Городківки відкриють нові сторінки з давнього минулого цікавого в історико-археологічному плані населеного пункту і доповнять археологічну карту Андрушівського району Житомирської області.

 

Старший науковий співробітник

відділу досліджень музею

О.О. Тарабукін

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #384d77;background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 180px;}